Nya taxor och behandlingstider from 20180108

Nybesök; 800,- (vid uppehåll >12 månader och/eller ny skada fordras nybesök) 60 min
Återbesök kiropraktik; 550,-, 10-15 min
Återbesök kiropraktik utökad tid (för de som tex inte varit på behandling på 6-12 månader eller besvärligare fall); 750,- 20-25 min
Återbesök kiropraktik + kompletterande behandling, dubbel tid: 1150,- 30-40 minuter
Återbesök kiropraktik + medicinsk laser; 750,- 20-25 minuter
Medicinsk laser; 250,- 10-15 minuter
Medicinsk laser, 10-kort; 2000,- 10-15 min/gång
Genomgång av provresultat (tex Blodkollen mm) inkl kiropraktisk behandling; 750,- 20-25 minuter (OBS! Provresultatet måste mailas i förväg)