Återbesök

Kiropraktorn gör en grundlig undersökning av Din ryggrad, bäcken samt andra eventuella problemområden för att se vad som har hänt sedan föregående behandling/ar.


Den efterföljande behandlingen är resultatet av vad kiropraktorn hittar vid denna undersökning.

Beroende en mängd faktorer såsom t.ex kronicitet (= skadans ålder), skadeorsak, patientens ålder, allmäntillstånd, kost-/motionsvaror, mediciner, ergonomiska faktorer på jobbet och hemma, tidigare fysiska och psykiska trauman, mental status etc påverkar hur lång tid och hur många behandlingar som krävs för att få ordning på Dina problem.