Vesa Jämsä

Leg Kiropraktor

Utexaminerad som kursetta vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 1996.

 

Legitimerad Kiropraktor sedan 1999.

 

Sedan 1999 kontinuerligt vidareutbildad i Gonstead System.

Elittränarutbildad på Scaninavian Top Athletic Center.
 

Lena Flinck

Administratör

Administration
 

Daniel Flink

Leg Kiropraktor

Utexaminerad vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 2017 och Legitimerad Kiropraktor sedan 2021.

Kontinuerlig vidareutbildning i Gonstead System sedan 2016.