Priser

  • Nybesök; 850,- (vid uppehåll >12 månader och/eller ny skada fordras nybesök) 60 min
  • Återbesök kiropraktik; från 660,- till 750,- beroende på tidsåtgång.
  • Återbesök kiropraktik utökad tid (för de som tex inte varit på behandling på 6-12 månader eller mer kompicerade fall); 750,- <30 min
  • Återbesök kiropraktik + medicinsk laser; 750,- 20-30 minuter
  • Medicinsk laser; 250,- 10-15 minuter
  • Medicinsk laser, 10-kort; 2000,- 10-15 min/gång
  • Genomgång av provresultat (tex Blodkollen mm) inkl kiropraktisk behandling; 750,- 20-25 minuter (OBS! Provresultatet måste mailas i förväg)


Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 24 timmar innan debiteras behandlingens fulla pris.
Avbokningar kan göras antingen via mail till info@jamsaskiropraktik.se, sms till 0730565271,  meddelandefunktionen på vår facebooksida "Jämsäs Kiropraktik AB" eller via formuläret från vår hemsida och naturligtvis per telefon 022014100 mellan 8-12 och 13-16.30.


 

Kommer du via Edenred? Läs detta!!

En legitimerad kiropraktor kan ge
friskvårdande behandling men den
blir då momspliktig (25%) enligt
Skatteverkets regler.

Därför skiljer sig priserna för de som
vill nyttja sin friskvårdspeng hos
oss.

Pris för nybesök via Edenred: 950,-
Pris för återbesök via Edenred:850,-

OBS! För att det ska bli korrekt
momssats på ditt kvitto måste du
vid bokning uppge att du kommer via
Edenred. Om det blir fel kommer du
inte att kunna nyttja friskvårds-
pengen!