Priser

  • Nybesök; 850,- (vid uppehåll >12 månader och/eller ny skada fordras nybesök) 60 min
  • Återbesök kiropraktik; från 660,- till 750,- beroende på tidsåtgång.
  • Återbesök kiropraktik utökad tid (för de som tex inte varit på behandling på 6-12 månader eller mer kompicerade fall); 750,- <30 min
  • Återbesök kiropraktik + medicinsk laser; 750,- 20-30 minuter
  • Medicinsk laser; 250,- 10-15 minuter
  • Medicinsk laser, 10-kort; 2000,- 10-15 min/gång
  • Genomgång av provresultat (tex Blodkollen mm) inkl kiropraktisk behandling; 750,- 20-25 minuter (OBS! Provresultatet måste mailas i förväg)


Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 24 timmar innan debiteras behandlingens fulla pris.
Avbokningar kan göras antingen via mail till info@jamsaskiropraktik.se, sms till 0730565271,  meddelandefunktionen på vår facebooksida "Jämsäs Kiropraktik AB" eller via formuläret från vår hemsida och naturligtvis per telefon 022014100 mellan 8-12 och 13-16.30.