Nybesök

Ankomst

Kom gärna 10 min innan utsatt tid för eventuella förberedelser.

Undersökning

Du får följa med kiropraktorn till undersökningsrummet där ni tillsammans går genom din sjukdomshistoria och orsaken till Ditt besök för att ta reda på om Ditt problem är ett kiropraktiskt problem. Om inte, rekommenderar terapeuten Dig till annan lämplig vårdgivare.

Kiropraktorn svarar gärna på alla frågor som du kan tänkas ha.

Därefter görs en fullständig undersökning av din ryggrad, ditt bäcken samt eventulla övriga problemområden.

Undersökning består av:

Mätning av temperaturavvikelser

Kiropraktorn använder ett mätinstrument som är hyperkänsligt för temperaturskillnader som kallas för Nervoscope. Nervoscopet, som känns som två fingrar, dras längs med ryggraden och hjälper kiropraktorn att ringa in problemområden med förhöjd temperatur till följd av ökat blodflöde kring subluxationen. 

Statisk palpation

Kiropraktorn undersöker ryggraden med händerna efter ömhet, svullnad och muskelspänningar som ofta finns kring en subluxation.

Rörelsepalpation

Kiropraktorn böjer ryggraden i olika riktningar samtidigt som han känner efter fixationer/låsningar som även detta är en indikation på en subluxation.

Röntgen

Ibland vill kiropraktorn komplettera undersökningen med röntgenbilder. Orsaken till detta är:

  • Att bedöma skicket på diskarna ("stötdämparna" mellan kotorna).
  • Att bedöma graden av degeneration (= förslitning).
  • Att lokalisera potentiella problemområden.
  • Att utesluta patologier (= sjukdomar) som kontraindicerar (= olämpliggör) kiropraktisk behandling.

Att se är att veta, att inte se är att gissa. Det är inte önskvärt att gissa när det gäller din hälsa. 

Till skillnad från en ryggröntgen inom den traditionella vården så vill Gonstead kiropraktorn ha viktbärande bilder, dvs bilder där patienten står upp.

Orsaken till detta är kroppen verkar i upprättstående och belastning på ryggraden och dess strukturer bäst utvärderas i denna position. Ryggradens naturliga böjningar (halsryggs- och ländryggslordos samt bröstryggskyfos) samt krökningar i ryggraden (= scolios) ser annorlunda ut i viktbärande ställning jämfört med liggande. Även bäckenet ser annorlunda ut i viktbärande jämfört med liggande. Vid behov, i samråd med patienten, remitterar kiropraktorn patienten till en röntgenmottagning.

Denna undersökningsprocedur kompletteras vid behov av lämpliga ortopediska och neurologiska tester och med hjälp av den information som samlats in avgör kiropraktorn vad som behöver åtgärdas och hur.

  • Endast siffror